Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ջանֆիդա համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 55, իսկ մարզկենտրոնից` 16 կմ հեռավորության վրա: Համայնքն ունի մոտ 3300 բնակիչ, 1390 տնտեսություն: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 1482 հա-է, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 864 հա, որից  վարելահողեր՝ 460 հա, պտղատու այգիներ՝ 400 հա: