Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Խորոնք համայնքը գտնվում է Երևանից 30 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 26 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը մոտ 2900 մարդ է: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 705 հա-է, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 377 հա, որից  վարելահողեր՝ 375 հա, պտղատու այգիներ՝ 2 հա: Համայնքի աշխատունակ բնակչության մոտ 30% մեկնել են մշտական և ժամանակավոր արտագնա աշխատանքի: