Արմավիրի մարզի Լեռնագոգ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Լեռնագոգ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 65 կմ, իսկ մարզկենտրոնից` 21 կմ հեռավորության վրա: Համայնքն ունի մոտ 2300 բնակիչ: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 2298 հա է, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 1896 հա, որից  վարելահողեր՝ 1161 հա, պտղատու այգիներ՝ 9.9 հա: