Արմավիրի մարզի Լուսագյուղ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Լուսագյուղ համայնքը գտնվում է Երևանից 30 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 29 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը մոտ 1200 մարդ է: Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը 169 հա - են, որից  վարելահողեր՝ 125 հա, խաղողի այգիներ՝ 13 հա: