Արմավիրի մարզի Մրգաշատ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Մրգաշատ համայնքը գտնվում է Երևանից 49, իսկ մարզկենտրոնից` 7 կմ հեռավորության վրա: Համայնքն ունի մոտ 6400 բնակիչ: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 1844 հա-է, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 1322 հա, որից  վարելահողեր՝ 720 հա, պտղատու այգիներ՝ 70 հա, խաղողի այգիներ՝ 60 հա: