Արմավիրի մարզի Քարակերտ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Քարակերտ համայնքը գտնվում է Երևանից 65 կմ և մարզկենտրոնից` 22 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը մոտ 4468 մարդ է: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 3606 հա-է, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 1093 հա, որից  վարելահողեր՝ 722 հա, պտղատու այգիներ՝ 256 հա և խաղողի այգիներ՝ 115 հա: Վարելահողերց մշակվում են միայն 344 հա, որի 80%-ը առվույտ է, 10%-ը բանջարաբոստանային կուլտուրաներ և 10%-ը հացահատիկային կուլտուրաներ: