Արմավիրի մարզի Սարդարապատ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Սարդարապատ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 47 կմ հեռավորության վրա, իսկ մարզկենտրոնից` 2 կմ հեռավորության վրա: Համայնքն ունի մոտ 7000 բնակիչ: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 1311 հա-է, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 1097 հա, որից  վարելահողեր՝ 300 հա, խաղող՝ 250 հա, պտղատու այգիներ՝ 100 հա: