Գեղարքունիքի մարզի Ակունք համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ակունք համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 165 կմ հեռավորության վրա` Վարդենիս քաղաքի հարևանությամբ: Համայնքի բնակչությունը 4645 է, տնային տնտեսությունների թիվը 1667 է: Համայնքն ունի 1444 հա վարելահող, 350 հա` տնամերձ հողեր (ոռոգվող) և 900 հա` արոտավայր: Տնամերձերում կան մոտ 20 հա ընդհանուր մակերեսով խնձորի և տանձի այգիներ: