Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Աստղաձոր համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 128 կմ, իսկ Մարտունի քաղաքից` 6 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը 4500 է, գյուղում առկա է 1150 տնտեսություն: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերն են. 765 հա` վարելահող, 240 հա` տնամերձ հողեր և 850 հա` արոտավայրեր: