Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ձորագյուղ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 117 կմ, իսկ Մարտունի քաղաքից՝ 12 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը 4820 է, տնային տնտեսությունների թիվը 1725 է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերն են՝ 949 հա վարելահող,  2904 հա՝ արոտավայր և 301 հա՝ տնամերձ: