Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գեղհովիտ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 130 կմ, իսկ Մարտունի քաղաքից` 2 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը 6587 է, տնային տնտեսությունների թիվը 2085 է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերն են. 1096 հա` վարելահող, 10000 հա` արոտավայրեր և 486 հա` տնամերձ: