Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Կարմիրգյուղ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 95 կմ, իսկ Գավառ քաղաքից՝ 2 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը 5980 է, տնային տնտեսությունների թիվը 1600 է: Համայնքն ունի  1234 հա վարելահող և 730 հա տնամերձ հողամասեր: