Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Լճաշեն համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 60 կմ, իսկ Սևան քաղաքից` 4 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը 5036 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 1400: Համայնքն ունի 1583 հա վարելահող, 2040 հա արոտավայրեր և 220 հա տնամերձ հողամասեր: