Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Լիճք համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 117 կմ, իսկ Մարտունի քաղաքից` 7 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը 5579 է, տնային տնտեսությունների թիվը 1860 է: Համայնքն ունի  996 հա վարելահող, 1586 հա արոտավայրեր և 240 հա տնամերձ հողամասեր: