Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ներքին Գետաշեն համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 120 կմ, իսկ Մարտունի քաղաքից՝ 4 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը 9200 է, տնային տնտեսությունների թիվը 2700 է: Համայնքն ունի  546 հա վարելահող, 450 հա արոտավայրեր և 560 հա տնամերձ հողամասեր: