Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Նորատուս համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 95 կմ, իսկ Գավառ քաղաքից՝ 5 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը 6825 է, տնային տնտեսությունների թիվը 1300 է: Համայնքն ունի  2291 հա վարելահող, 387 հա արոտավայրեր և 247 հա տնամերձ հողամասեր: