Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Սարուխան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 100 կմ, իսկ Գավառ քաղաքից՝ 5 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը 8400 է, տնային տնտեսությունների թիվը 2600 է: Համայնքն ունի  912 հա վարելահող, 4360 հա արոտավայրեր և 730 հա տնամերձ հողամասեր: