Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Սևան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 65 կմ, իսկ մարզկենտրոնից` 40 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը 24 060 է:  Քաղաքի վարչական տարածքը կազմում է 1775.68 հա, որից 809.99 հա կազմում է բնակարանային ֆոնդը, 174, 67 հա՝ արդյունաբերական համալիրը, 110 հա՝ ջրային և անտառային ֆոնդը, մնացածը` այլ հողեր: Համայնքը հանդիսանում երկրի խոշոր զբոսաշրջային կենտրոններից մեկը: