Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ծովագյուղ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 75 կմ, իսկ Սևան քաղաքից` 14 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը 4318 է, տնային տնտեսությունների թիվը 1000 է: Համայնքն ունի 1214 հա վարելահող, 1498 հա արոտավայրեր և 167 հա տնամերձ հողամասեր: