Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ծովինար համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 137 կմ, իսկ Մարտունի քաղաքից` 14 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը 5150 է, տնային տնտեսությունների թիվը 1800 է: Համայնքն ունի 888 հա վարելահող, 2123 հա արոտավայրեր և 344 հա տնամերձ հողամասեր: