Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ակունք համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 22 կմ, իսկ Աբովյան քաղաքից՝ 8 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2097 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 420: Համանքն ունի արոտներ՝ 1385 հա, վարելահողեր` 665 հա, տնամերձ` 135 հա, պատմամշակութային՝ 69 հա, ջրային հողեր` 9 հա, այգի` 23 հա: