Կոտայքի մարզի Արամուս համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Արամուս համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 20 կմ, իսկ Աբովյան քաղաքից՝ 7 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 3005 է: Համանքն ունի վարելահողեր`687 հա, արոտներ`220 հա, տնամերձ`150  հա, խոտհարքեր՝ 143 հա, պտղատու այգիներ` 140 հա :