Կոտայքի մարզի Արտավազդ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Արտավազ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 73 կմ, իսկ Հրազդան քաղաքից՝ 26 կմ հեռավորության վրա: Այն իր մեջ ներառում է Արտավազ և Փյունիկ գյուղերը: Համայնքի բնակիչների թիվը 1017 է: Համանքն ունի վարելահողեր` 156.57 հա, արոտներ՝ 6863.4 հա, տնամերձ` 63  հա, այգի` 2.2 հա, խոտհարքեր` 524.75 հա, անտառ`1203.59 հա: