Կոտայքի մարզի Արզական համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Արզական համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 40 կմ, իսկ Չարենցավան քաղաքից՝ 8 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 2985 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 750: Համանքն ունի վարելահողեր` 695 հա, արոտներ` 2245 հա, տնամերձ`112 հա, խոտարքեր` 293, այգի` 22 հա, հանգստի գոտիներ` 93 հա, անտառային ծածկույթ` 3428 հա :