Կոտայքի մարզի Բալահովիտ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Բալահովիտ համայնքը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզի հյուսիսարևելյան տարածքում, հեռավորությունը մարզկենտրոնից կազմում է 18 կմ ,տարածքը կազմում է  84,635 կմ2 :Համայնքի տարածքում բնակելի տների քանակը կազմում է 650, իսկ բազմաբնակարանային շենքերի քանակը` 1միավոր: Համայնքի բանկչությունը կազմում է  3853 մարդ  կամ 1185 տնտեսություն: Համայնքն ապահովված է 80% խմելու ջրով և 80% ոռոգման ջրով: Համայնքն ունի բազալտի և կարմիր շլաքի հանքեր: