Կոտայքի մարզի Բջնի համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Բջնի համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 65, իսկ Հրազդան քաղաքից՝ 12 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 3005 է: Համանքն ունի վարելահողեր՝ 1200 հա, արոտներ` 688 հա, տնամերձ`152  հա, խոտհարք`400 հա: