Կոտայքի մարզի Ֆանտան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ֆանտան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 32 կմ, իսկ Չարենցավան քաղաքից՝ 5 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 1110 է, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը՝ 265: Համանքն ունի արոտներ՝ 2806 հա, վարելահողեր` 981,5 հա, տնամերձ` 50  հա, խոտարքեր` 343,5: