Կոտայքի մարզի Գեղաշեն համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գեղաշեն համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 25 կմ, իսկ Աբովյան քաղաքից՝ 13 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 4380 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 1182: Համանքն ունի 308 հա վարելահողեր և 3610 հա արոտներ: