Կոտայքի մարզի Գողթն համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գողթ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 32 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 2200 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 560: Համանքն ունի վարելահողեր`306 հա, արոտներ` 3610 հա, պտղատու այգիներ՝ 130 հա: