Կոտայքի մարզի Հացավան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Հացավան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 20 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 680 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 169: Համայնքն ունի արոտներ` 344 հա, վարելահողեր` 387 հա, տնամերձ` 23 հա, այլ հողատեսքեր՝ 379 հա: