Կոտայքի մարզի Կարենիս համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Կարենիս համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 30 կմ, իսկ Չարենցավան քաղաքից՝ 4 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 935 է, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը՝ 282: Համանքն ունի արոտներ՝ 281 հա, վարելահողեր` 257,4 հա, տնամերձ` 81,2  հա, ջրային հողեր` 9 հա: