Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուր համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Կաթնաղբյուր համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 20 կմ, իսկ Աբովյան քաղաքից՝ 8 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 713 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 169: Համանքն ունի արոտներ՝ 42,31 հա, վարելահողեր` 109,39 հա, տնամերձ` 31,12 հա, պատմամշակութային՝ 5,65 հա, ջրային հողեր` 3,91 հա, այգի` 19,31 հա: