Կոտայքի մարզի Կոտայք համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Կոտայք համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 19 կմ, իսկ Աբովյան քաղաքից՝ 6 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 1991 է, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը՝ 375: Համանքն ունի արոտներ` 445 հա, վարելահողեր` 634 հա, տնամերձ` 63  հա, այգի` 2.2 հա, խոտհարքեր` 200 հա: