Կոտայքի մարզի Մարմարիկ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Մարմարիկ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 65, իսկ Հրազդան քաղաքից՝ 12 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 870 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 207: Համանքն ունի վարելահողեր`156 հա, արոտներ`760 հա, տնամերձ` 48  հա, խոտհարք` 110 հա,  հանգստի գոտի` 27,2 հա, անտառ` 167 հա: