Կոտայքի մարզի Մրգաշեն համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Մրգաշեն համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 25 կմ, իսկ Աբովյան քաղաքից՝ 12 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2500 է, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը՝ 505: Համանքն ունի արոտներ` 247,8 հա, վարելահողեր` 427,31 հա, տնամերձ` 23,96  հա, այգի` 96,09 հա: