Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Նոր Արտամետ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 18 կմ, իսկ Աբովյան քաղաքից՝ 9 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 1120 է: Համանքն ունի վարելահողեր` 92,01 հա,  արոտներ՝ 28,11 հա, տնամերձ` 54,42  հա, այգի` 49,55 հա: