Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Քանաքեռավան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 19 կմ, իսկ Աբովյան քաղաքից՝ 6 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 1991 է, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը՝ 375: Համանքն ունի  արոտներ` 385 հա, վարելահողեր` 437 հա, տնամերձ` 124  հա, խոտարքեր` 9 հա , այգիներ` 207 հա, ջրային հողեր` 5 հա: