Կոտայքի մարզի Քասախ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Քասախ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 7 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 5716 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 1500: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 1244 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 600 հա, որից 367 հա` վարելահող, 51 հա` այգիներ, 12,5 հա` խոտհարք, տնամերձեր՝ 151 հա: