Կոտայքի մարզի Սարալանջ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Սարալանջ համայնքի  ընդհանուր մակերեսը  կազմում ` 1617.87 հա,  մայրաքաղաքից  գտնվում  է 25 կմ  հեռավորության  վրա: