Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ալավերդի համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 170 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 16400 է: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 23.5 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են ավելի քան 6795 հա, որից 231 հա` վարելահող, 633 հա` խոտհարք, 1351 հա` արոտ, 13 հա` պտղատու այգիներ, 94 հա` արդյունաբերական նշանակության, 56 հա` անտառ, 24 հա` հատուկ պահպանվող տարածք, տնամերձեր՝ 588 հա: