Լոռու մարզի Հաղպատ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Հաղպատ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 172 կմ, իսկ Ալավերդի քաղաքից` մոտ 14 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 500 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 213: Համայնքի ընդհանուր տարածքը կազմում է 15.28 ք/կմ: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 5745 հա, որից 147.64 հա` վարելահող, 10 հա` պտղատու այգիներ, 150 հա` արոտավայր, տնամերձեր՝ 95.6 հա, 193 հա` խոտհարք, անտառներ` 4780 հա: