Լոռու մարզի Շահումյան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Շահումյան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 35 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 4500 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 1100: Համայնքի ընդհանուր տարածքը` 18.48 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 1503 հա, որից 365 հա` վարելահող, 41 հա` պտղատու այգիներ, 182 հա` խաղողի այգիներ, 504 հա` արոտավայր, 156 հա` խոտհարք, տնամերձեր՝ 151 հա: