Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Աշոցք համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 158 կմ, իսկ Գյումրի քաղաքից՝ 36 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 2971 է, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը՝ 800: