Շիրակի մարզի Ազատան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ազատան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 114 կմ, իսկ Գյումրի քաղաքից՝ 10 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 5937 է, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը՝ 1290: Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերն են՝ վարելահողեր՝ 2500 հա, 328 հա` տնամերձ,  624 հա` արոտավայրեր: