Շիրակի մարզի Հառիճ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Հառիճ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 111 կմ, իսկ Արթիկ քաղաքից՝ 5 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 1548 է, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը՝ 436: Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերն են՝ վարելահողեր 327 հա, արոտավայրեր՝ 3000 հա: