Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Մեծ Մանթաշ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 90 կմ, իսկ Արթիկ քաղաքից՝ 15 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 2583 է, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը՝ 718: Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերն են վարելահողեր `1001 հա, 210 հա`տնամերձ, 3640 հա`  հեռագնա արոտավայրեր: