Շիրակի մարզի Փանիկ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Փանիկ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 100 կմ, իսկ Արթիկ քաղաքից՝ 5 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 3212 է, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը՝ 814: Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերն են՝ վարելահողեր 906 հա, 496 հա՝ արոտավայրեր: