Շիրակի մարզի Պեմզաշեն համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Փանիկ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 101կմ, իսկ Արթիկ քաղաքից՝ 8 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 3659 է, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը՝ 830: Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերն են՝ վարելահողեր 651հա, 716հա արոտավայրեր: