Սյունիք մարզի Աշոտավան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Աշոտավան համայնքը գտնվում է Կապանից 112 կմ, իսկ Սիսիան քաղաքից` 8 կմ հեռավորության վրա: Համայնքն ունի մոտ 640 բնակիչ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 176 է: Համայնքն ունի վարելահող` 432 հա, արոտ` 377 հա, այլ հողատեսք`90 հա, տնամերձեր՝ 52 հա, անտառային հողեր՝ 94 հա, ջրային մակերեսներ՝ 163 հա: