Սյունիք մարզի Գորայք համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գորայք համայնքը գտնվում է Կապանից 127 կմ, իսկ Սիսիանից՝ 30 կմ հեռավորության վրա: Համայնքն ունի մոտ 580 բնակիչ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 130 է: Համայնքի հողերն են. վարելահող` 1815 հա, խոտհարք` 848 հա, արոտ` 14851 հա, այլ հողատեսք` 3202 հա, տնամերձեր՝ 68 հա, ջրային հողեր՝ 763 հա: